פתיחת פניה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Domini - Domain

Registration, Transfer, Nameservers

 Pagamenti /Payments

Pagamenti, Fatture, Rinnovi / Payments, Invoices, Renewals

 Abusi - Abuses

DMCA TakeDowns, Spam, Phishing...